Gmina rezygnuje z przewozu osób niepełnosprawnych

Nikt by nie sądził że Wójt Gminy Piotr Leśnowolski posunie się do takich działań. Jako nieliczna gmina od 1 stycznia 2017 przewozem osób niepełnosprawnych będzie się zajmowała zewnętrzna firma. Na stronie biuletynu informacji publicznej gminy Jedlnia-Letnisko widnieje już OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi: Świadczenie usługi dowozu dzieci oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko na zajęcia szkolne oraz do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2017.

W wyniku zmian pracę może stracić 2 kierowców oraz 2 opiekunki które dotychczas są zatrudnione w Urzędzie Gminy i realizują zadanie własne gminy czyli dowóz dzieci na zajęcia szkolne oraz do specjalistycznych placówek. Są to mieszkańcy naszej gminy. Kwestią sporną jest czy rzeczywiście jakość usług oraz komfort przewozu dzieci może ulec zmianie, zweryfikuje czas. Pewne jest że usługę wygra firma z zewnątrz ponieważ przetarg został napisany tak że mikroprzedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terenie gminy Jedlnia-Letnisko nie będą mogły przystąpić do zamówienia. Co za tym idzie, ciekawe czy mieszkańcy z naszych okolic będą mieli szanse zatrudnienia. W przypadku potwierdzenia moich przypuszczeń również podatek dochodowy nie wróci do naszego budżetu Gminy lecz możliwe, co mi się nasuwa na pierwszą myśl, zasili gminę Skaryszew bo zapewne PKS który jest w tam tym samorządzie zarejestrowany wygra przetarg.