XLII Sesja Rady Gminy

Poniżej filmiki:00:00:00 – 1. Otwarcie sesji. (+ przyjęcie porządku obrad)
00:07:52 – 2. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy.
00:10:00 – 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
00:14:59 – 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
00:41:49 – 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.

 

00:00:00 – 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. (cd.)

 

00:00:00 – 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. (cd.)
00:40:10 – 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
00:26:50 – 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-letnisko.
00:31:45 – 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
00:40:00 – 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014.
00:54:25 – 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy za 2013 rok:
a) Rewizyjnej
b) Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów
c) Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
d) Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
e) Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego

 

00:00:00 – 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok.

 

00:00:00 – 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok. (cd.)
00:02:40 – 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jedlnia-Letnisko.
00:14:19 – 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jedlnia-Letnisko.
00:19:00 – 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XLI/236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
00:23:20 – 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XL/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko p. Jerzego Chrzanowskiego.
00:27:34 – 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 listopada 2013 r. o wysokości diet Radnych Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
00:44:58 – 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jedlnia-Letnisko nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.
00:53:38 – 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XIV/62/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przejęcia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Jedlnia-Letnisko.
01:00:08 – 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko ( ul. Słoneczna).
01:03:05 – 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko ( ul. Jaworowa).
01:06:06 – 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną położoną w miejscowości Lasowice gmina Jedlnia-Letnisko ( ul. Słoneczna).
01:08:08 – 22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
02:10:25 – 23. Sprawy różne.
02:55:02 – 24. Zamknięcie sesji.

Jedna myśl nt. „XLII Sesja Rady Gminy

  1. Pingback: Relacje filmowe z XLII sesji Rady Gminy | jedlnia.org.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.